My Language Service és una agència ficticia de Language Service Provider Network.

Els clients, projectes i empleats han estat creats expressament per a fer proves i demostracions. Els telèfons i les adreces no són reals.

Per a qualsevol consulta, pot adreçar-se a LSP.net GmbH.

LSP.net GmbH
Prinzregentstraße 40
10715 Berlin

Email: service @ LSP.net
T +49 30 850 71 271
F +49 30 850 71 272